10-25 FHS v BHS10-06 FHS v SC09-29 FHS v LAP2011 Holiday Relays09-08 FHS v MidlandDow08-30 Girls: FHS v Pinckney